Te grabesti?

Suna-ne la 0743.870.073
sau
Lasa-ne numarul de telefon si te contactam noi

Va rugam introduceti un numar valid
Inchide

Multumim, te vom suna in curand...

 • Ai nevoie de o evaluare?

  Evaluam imobile, bunuri mobile si societati comerciale in toata tara, la cele mai bune preturi.

Cladire nerezidentiala - proprietar persoana juridica

ART. 460 - Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice:
 1.  Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
 2.  Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
 3.  Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
 4.  În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau (3).
 5. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:
  1. Utima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;
  2. Valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
  3. Valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
  4. Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
  5. În cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
  6. În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.
 6. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.
 7. Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.
 8. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
 9. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.
 10. Cota impozitului/taxei pe clădiri prevăzută la alin. (1) și (2) se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Stiai ca ...

Daca o persoana juridica detine in proprietate o cladire, achizitionata sau construita de peste 3 ani, modul de determinare al impozitului este cel prin intocmirea unui raport de evaluare pentru impozitare, fie prin aplicarea cotei marite de 5% asupra ultimei valori impozabile declarate Directiei de Taxe si Impozite Locale. De regula impozitul rezultat prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii anterioare este cu mult mai mare fata de impozitul rezultat prin aplicarea unei cote cuprinse in intervalul 0,2-1,3% asupra valorii impozabile rezultate in urma unui raport de evaluare pentru impozitare intocmit de catre un evaluator autorizat membru ANEVAR in cazul cladirilor nerezidentiale, respctiv prin aplicarea unei cote de 0,08-0,2% asupra valorii impozabile rezultate in urma unui raport de evaluare pentru impozitare intocmit de catre un evaluator autorizat membru ANEVAR in cazul cladirilor rezidentiale.

Te afli in aceasta situatie?

Solicita acum un raport de evaluare pentru impozitare pentru a avea un impozit redus.

Ai nevoie de o evaluare ANEVAR?

Suntem aici sa te ajutam!