Ai nevoie de certificat energetic in Iasi?
Tu alegi pretul cel mai bun!


  • Minim 5 oferte pentru o cerere!
  • Predare la timp sau raport gratuit!
  • Peste 500 de evaluatori!

Am gasit 58 rezultate

Postata: 2019-08-20 | Stare: Activa | Vizualizeaza
Date generale. Denumirea proiectului Recompartimentare, modernizare spatii de lnvatamant cu pastrarea functionalului existent Denumirea Recompartimentare, modernizare spatii de lnvatamant obiectivului de cu pastrarea functionalulul existent investltll Amplasamentul: judet lasi, mun. lasi Amplasamentul. Zona 'in care este situat imobilul in care este amplasat spatiul ce face obiectul acestui proiect se afla in judetul lasi, mun. last Terenul studiat are o suprafata totala de 1584,00 mp, constructia ocupand 814,00 mp din acesta. Cladirea a fost realizata in perioada 1999-2000 in baza proiectului intocmtt de sc MOLDROM sa si sc FORMA srl. Functiunea spatiului este de spatii destinate invatamantului (aula, amfiteatre, biblioteca, sali de curs, spatii administrative aferente acestei functiuni) Asigurarea utilitatitor Spatiul are asigurata alimentarea cu energie electrica din reteaua publica existenta 'in zona prin bransament individual. Spatiul are asigurata alimentarea cu apa potabila din reteaua publica existenta 'in zona prin bransament individual. Spatiul are realizata canalizarea apelor menajere la reteaua publica existents 'in zona prin bransamente individuale. Spatiul are asigurata alimentarea gaze naturale din reteaua publica existenta In zona prin bransamente individuale. Spatiul are asigurata energia termica cu ajutorul centralei termice proprii amplasata la subsol. Constructia proiectata se incadreaza la clasa Ill de irnportanta, categoria C - NORMALA. Din punct de vedere structural cladirea este alcatuita din doua tronsoane: tronsonul A S+P+M+12E+2 etaje tehnice si tronsonul B avand S+P+M+6E. Din punct de vedere functional se disting cateva zone majore: Subsolul cu functiuni exclusiv tehnice Parterul cu functiuni legate de acces, o mica librarie si o biblioteca Mezaninul cu spatii administrative Spatii didactice: • Etajele1-5 spatii didactice si 6 amfiteatre cu capacitate de cate 120 de locuri fiecare • Etajul 6 spatii didactice si aula de 250 persoane • Etajele 7-12 spatii didactice si spatii pentru cadre didactice Sistemul constructiv este din cadre de beton armat monolit, plansee de beton armat, acoperis tip terasa circulabila cu terrnotzolatie BCA si hidroizolatte multistrat de carton bitumat. Modificarile propuse din punct de vedere al constructiet sunt numai modificari NESTRUCTURALE, ceea ce nu afecteaza rezistenta, stabilitatea ~i durabilitatea cladtrtt. Modificarile constau in urrnatoarele categorii de tucrari: • Desfaceri si realizarea de noi perett de compartimentare din BCA sau gipscarton (pentru ref unctionaltzare spatiilor conform noii teme de proiectare) • Desfaceri de pardoseli in holuri si spatii didactice (suprafetele prezinta degradari evidente si uzura inegala) si lnlocuirea acestora cu pardoseli noi, adecvate functtunilor SIGURAREA CERINTELOR DE CAL/TATE Cerinta A, rezistenta $i stabilitate. Alcatuirea constructive a infrastructurii si a suprastructurii asigura stabilitatea constructiei. cerinta B, siguranta in exploatare S-a avut in vedere ca solutiile sa respecte prevederile Normativului N.P.068-2002, privind proiectarea cladlrilor civile din punct de vedere al cerlntei de siguranta In exploatare urrnatoarele do men ii: • slguranta clrculatiei pedestre; • slguranta cu privire la instalatii: • siguranta cu privire la lucrarile de intretinere: • securitatea la intruziune si efractie. Cerinta C, securitatea la incendiu Constructia se tncadreaza in clasa de importanta II ~i are gradul I de rezistenta la foe. Structura este din beton, iar inchiderile perimetrale din zidarie. Tamplarla exterioara este schimbata integralsi este din PVC. lmobilul contine adapost pentru apararea clvila, Pe caile de evacuare nu se vor depozita obiecte care sa le mlcsoreze gabaritul sau materiale inflamabile. Masurile de protectle la foe sunt precizate in scenariul de securitate la incendiu cerinta D, igiena si sanatateaoamenilor a) lgiena $i siiniitatea oamenilor Constructia va avea asigurata alimentarea cu energie electrica din reteaua publica existenta in zona printr-un bransarnent individual, redimensionat fata de eel existent. Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din reteaua existenta in zona prin intermediul bransamentului deja existent. Alimentarea cu apa rece se realizeaza din reteaua existenta in zona prin intermediul bransamentului deja existent. Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unei retele de incinta catre reteaua existenta in zona prin intermediul bransarnentului deja existent. Deseurile se vor colecta selectiv ~i se vor depozita pe o platforma gospodareasca arnenajata in partea din spate a halei, dupa caz, in containere metalice sau europubele PP. Platforma arnenalata va fi betonata ~i imprejmulta cu plasa rnetalica bordurata. Orientarea, luminarea ~i ventilarea spatiilor se face conform cu prevederile normelor in vigoare (Ordinul MS 331/1999, STAS 6472, NP 008, STAS 6221, STAS 6646). b) Refacerea -?i protectia mediului: Pe amplasament nu sunt arbori. Constructia nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului. Emisiile de gaze arse se incadreaza in prevederile Ordinului MAPPM nr. 462/1993. Pentru colectarea ~i depozitarea deseurilor medicale sunt prevazute containere speciale, iar menajere sunt prevazute Europubele din PP. Toate activltatlle se vor realiza cu respectarea prevederilor din autorizatia de mediu eliberata de APM lasl, cerinta E, eficienta energetica a) izolarea termica ~i economia de energie configurarea constructiei, cu pereti de SCA de 25 cm grosime izolati suplimentar cu vata bazaltica pe exterior si fatada ventilata ceramica asigura izolarea termica. Dupa finalizarea constructiei se va obtine, prin grija beneficiarului, un certificat energetic, emis de un auditor energetic atestat, care sa clasifice constructia din punct de vedere a eficientei energetice. b) izolarea hidrofuga Modul de realizare a izolatiilor hidrofuge la nivelul teraselor asigura izolarea corecta. Exista totusi zone ce necesita interventii pentru reparatii, mnotiv pentru care se vor realiza reparatii locale. cerinta F, protectla la zgomot. Modul de inchidere perimetrala ~i superioara a constructlei asigura protectla la zgomotul aerian ~i de impact in conformitate cu normativul C 125-2005. Tarnplaria exterloara, din aluminiu ~i geam termoizolant asigura o protectle fonica adecvata, Valorile admise pentru nivelul de zgomot sunt cele indicate in NGPM, STAS 6156, precum si normativul C 125.
Postata: 2019-08-08 | Stare: Finalizata | Vizualizeaza
Solicitare certificat energetic, casa, in Iasi Suprafata: 147 mp  
Postata: 2019-08-06 | Stare: Finalizata | Vizualizeaza
Solicitare certifcat energetic, apartament, in Iasi Suprafata: 80 mp  
Postata: 2019-07-26 | Stare: Finalizata | Vizualizeaza
Solicitare certificat energetic, apartament, in Iasi Suprafata: 66 mp
Postata: 2019-07-19 | Stare: Finalizata | Vizualizeaza
Solicitare certificat energetic, camera de camin, in Iasi Suprafata: 16 mp
Postata: 2019-07-15 | Stare: Finalizata | Vizualizeaza
Solicitare certificat energetic, apartament, in Iasi Suprafata: 78 mp  
Postata: 2019-07-09 | Stare: Finalizata | Vizualizeaza
Solicitare certificat energetic, apartament, in Dancu, Iasi Suprafata: 63 mp
Postata: 2019-07-03 | Stare: Finalizata | Vizualizeaza
Solicitare certificat energetic, apartament, in Iasi Suprafata: 40 mp
Postata: 2019-06-27 | Stare: Finalizata | Vizualizeaza
Solicitare certificat energetic, apartament, in Iasi Suprafata: 50 mp
Postata: 2019-06-26 | Stare: Finalizata | Vizualizeaza
Solicitare certificat energetic la un apartament in Iasi Suprafata: 24 mp

Cum pot obtine o evaluare in 3 pasi simpli?

1. Completeaza formularul

Trebuie sa completezi formularul pentru ca noi sa intelegem ce trebuie evaluat, dureaza aproximativ un minut. Vezi formularul!

2. Selecteaza oferta

Odata postata cererea, evaluatorii vor posta ofertele lor. Trebuie doar sa analizezi si selectezi oferta de la evaluatorul care ti se potriveste.

3. Predarea evaluarii

Evaluatorul selectat va primi datele tale de contact si va stabili impreuna cu tine data de predare a evaluarii si modalitatea de plata.